Atrakcje w okolicach Cisnej


Wizytówka gminy Cisna

Gmina Cisna leży w południowo- wschodniej części woj. podkarpackiego w samym sercu Bieszczadów. Otoczona wspaniałymi górami należącymi do wszystkich ważniejszych pasm bieszczadzkich stanowi niezwykle atrakcyjny ośrodek turystyczny. Stąd można się wybrać na uroczą górską wycieczkę pieszo, rowerem, konno lub kolejką wąskotorową.

Pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, schroniska turystyczne, Szkolne Schroniska Młodzieżowe oraz pola namiotowe i biwakowe stanowią bogatą bazę noclegową.

Osobliwością gminy jest liczna grupa artystów plastyków i rzemieślników, których prace – obrazy, rzeźby, meble można obejrzeć i nabyć w lokalnych galeriach.

Do najciekawszych obiektów turystycznych należą:

  • częściowo odbudowana XVIII w. cerkiew w Łopience. W sezonie letnim można oglądać w niej ikonę Matki Boskiej Łopieńskiej. Cerkiew to jedyna pozostałość w opustoszałej wsi należącej obecnie do Rezerwatu Kulturowego.
  • Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa


Historia

Pierwsze ślady osadnictwa ludzi w naszych okolicach pochodzą z czasów państwa rzymskiego ściśle z pierwszej połowy II w. naszej ery. Są to dwa denary cesarza rzymskiego Hadriana (panował on od 117 do135 roku naszej ery) znalezione na terenie Cisnej. Znalezione monety świadczą, że już w tym czasie na terenie Cisnej istnieć musiała znaczna osada ludzka, którą odwiedzali i z którą handlowali kupcy rzymscy. Wyznacza więc Cisna linię „Szlaku Solnego” wiodącego przez Hoczew, dolinę Hoczewki, Cisnę, Roztoki Górne lub Solinkę do Węgier i dalej do Rzymu. Cisna była na tej drodze jednym z punktów zatrzymywania się kupców.

Pierwsze udokumentowane wiadomości o Cisnej pochodzą z „rejestru podatkowego” archiwum Skarbu Koronnego z 1552r. Wieś nazywała się wówczas Czysna a lokowana była na „prawie wołoskim”. 

Z biegiem lat zmieniała się nazwa wsi:

  • w roku 1567 Cziszna
  • w roku 1589 Cziesna

Kiedy została ustalona ostateczna nazwa Cisna nie udało się dotychczas stwierdzić z braku odpowiednich dokumentów pisanych. Cisna była własnością prywatną, a dotyczące jej akta poginęły w archiwach poszczególnych właścicieli.

Na początku XIX w. Cisną odwiedził Aleksander Fredro. Opisał ja później w swoim pamiętniku „Trzy po trzy”.

 W pierwszych latach XIX w. powstała w Cisnej huta żelaza. W 1890 r. rozpoczęto budowę Kolejki Wąskotorowej, która połączyła Nowy Łupków z Majdanem następnie przedłużono ją do Kalenicy, a później do Smereka.Warto zobaczyć

  • XVIII w. cerkiew w Łopience jest to jedyna pozostałość w opustoszałej wsi należącej obecnie do Rezerwatu Kulturowego. W cerkiew mieściła się słynąca łaskami ikona Matki Bożej. z którą są związane liczne przekazy. W XIX w Łopienka była największym ośrodkiem kultu maryjnego w Bieszczadach. Na kilkudniowy odpust zaczynający się 13 lipca przybywało co roku kilka, a czasami i kilkanaście tysięcy ludzi. Prócz miejscowych Rusinów spotkać tu można było przybyszów z dalszych stron: Polaków z za Rzeszowa, Ślązaków od Andrychowa, Żydów od Krakowa, Węgrów od Ungwaru i Sniny. Wspaniały opis łopieńskiego odpustu znajdujemy w opowieści „Mąż szalony” pióra Zygmunta Kaczkowskiego
  • cmentarz przycerkiewny w Cisnej
  • cmentarz przycerkiewny w Żubraczem
  • pomnik żołnierzy i milicjantów poległych w walkach o utrwalenie Władzy Ludowej
  • kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa zbudowany w 1914 r.